Jogszabályok

Nyomtatás

Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2000. december 7-én kihirdetett Charta kiigazított változata)

Módosított Európai Szociális Karta- Strasbourg, 1996. május 3.) 2009. évi VI. törvény a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyve

2011.CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (a köztisztviselők és a kormánytisztviselők tartoznak a hatálya alá)

1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról (Módosította: 2012. évi CCXIV. törvény egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról)

2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

1989. évi VII. törvény a sztrájkról (Módosította: 2010. évi CLXXVIII. törvény a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosításáról)

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

(E két új törvény egyben az „új civil törvény”.)

Közfoglalkoztatás jogi szabályozása