ÉRTESÍTÉS
a KSZSZ új elérhetőségeiről

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy a KSZSZ iroda 2023. január 1-én új helyre költözött.

Székhely és levelezési címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10.

Eddigi telefonszáma és levelezési címe megszűnt.

A korábban közzé tett telefonszámokon és e-mail címeken továbbra is elérhetőek vagyunk:

Dr. Agg Géza elnök
+36 70 978 7714
kszsz.agg@enternet.hu

Pető Andrea irodavezető
+36 70 453 0851
kszsz.apeto@enternet.hu

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2023. január 1.

Üdvözlettel:
Dr. Agg Géza elnök sk.
Pető Andrea irodavezető sk.

KÖZSZOLGÁLATI SZÖVETSÉGI NYUGDÍJAS ALAPÍTVÁNY (KÖSZNYA)

A kuratórium elnökének felhívása
Tájékoztatás a támogatásról
Kérelem adatlap

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Bejelentkezés

Szervezeti felépítés

Kongresszus

A Kongresszus a KSZSZ "parlamentje", a szövetség legfőbb döntés hozó szerve. Alapvetően négyévente ülésezik, de szükség esetén rendkívüli Kongresszus is összehívható. A tagszervezetek képviselői a szakszervezet taglétszámának függvényében rendelkeznek szavazati, illetve tanácskozási joggal. A Kongresszus jogosult megválasztani a KSZSZ tisztségviselőit.

Szövetségi Tanács

A Szövetségi Tanács két Kongresszus között jogosult állást foglalni a KSZSZ ügyeit illetően. Tagjai a tagszervezetek egy-egy képviselője. A Szövetségi Tanács, többek közt, dönt az éves költségvetésről, új tagszervezet felvételéről, más hazai vagy nemzetközi szövetségbe való belépésről.

Elnökség

Az Elnökség a KSZSZ operatív irányító testülete, mely két Szövetségi Tanácsülés között látja el feladatát. Az Elnököt és az Alelnököket a Kongresszus választja, egyéb tagjait a Szövetségi Tanács. Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke vagy alelnöke, valamint a KSZSZ irodavezetője.

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

A bizottság a Szövetségi Tanács mellett működő, ám független ellenőrző szerv, mely a KSZSZ gazdálkodását felügyeli. Tagjait a Kongresszus választja, akik nem lehetnek a KSZSZ választott tisztségviselői, sem a Szövetségi Tanács tagjai.

Szövetségi Iroda

Az iroda feladata a szakmai anyagok előkészítése, a KSZSZ működési feltételeinek biztosítása, a kapcsolattartás a tagszervezetekkel és a nemzetközi partnerekkel, valamint a közvélemény tájékoztatása.

 

Tisztségviselők

Dr. Szabó Endre, a KSZSZ Örökös Tiszteletbeli Elnöke

Elnök:

Dr. Agg Géza

Dr. Agg Géza 1973-ban szerzett okleveles közlekedésmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Posztgraduális tanulmányokat folytatott gazdasági, katonai, pedagógiai, köztisztviselői és minőségügyi területen. 1980-ban műszaki egyetemi doktori címet, 2001-ben pedig pedagógiából PhD fokozatot szerzett. Német nyelvből középfokú, oroszból kandidátusi nyelvvizsgával rendelkezik, angolul társalgási szinten beszél. 1981-ig a BME-n dolgozott tudományos továbbképzési ösztöndíjasként, egyetemi tanársegédként és adjunktusként, majd mellékállású egyetemi docensként. Az egyetemen 8 évig mellékállású kollégiumi tanári feladatokat látott el, mialatt hallgatói kétszer elnyerték a Kiváló Kollégiumi Közösség címet. Az ifjúsági mozgalomban érdekvédelmi feladatokkal, TDK szervezésével, hazai és külföldi munkavállalás és építőtáborok szervezésével, a szakmunkások egyetemi előkészítésével, valamint az előfelvett „0” évfolyamosok konzultálásával foglalkozott. A KSZSZ elnökévé történt megválasztásakor lemondott a mellékállású egyetemi docensi státuszáról. Több főiskolán főiskolai tanárként óraadói feladatokat lát el. Több mint száz hazai és nemzetközi publikációval rendelkezik, két főiskolai tankönyve jelent meg, több jegyzet és tankönyv társszerzője. 1981-től 2011 júliusában történt öregségi nyugdíjba vonulásáig az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási és tudományos szakállamtitkárságán dolgozott kormánytisztviselőként közigazgatási tanácsadói beosztásban. Számos hazai és nemzetközi felsőoktatás fejlesztési projektben működött közre, több mint tizenöt bizottság tagja volt.

Dr. Agg Géza 1973-tól tagja a szakszervezetnek. 1983-tól szakszervezeti bizalmi, 1984-től főbizalmi. 1986-tól tagja a minisztériumi Szakszervezeti Bizottságnak, melyben a Bér- és Munkaügyi Bizottságot vezette. Először 1990-ben, a rendszerváltás után, majd még háromszor választották meg az SZB elnökének, mely funkciót 14 éven át töltötte be. 1993 márciusában a szakszervezet Együttműködési Megállapodást írt alá dr. Mádl Ferenc miniszter úrral, amely ma is érvényben van. 2004-től az OM SZB tagjaként a Képzési és Információs Bizottságot vezette. 2013. január 16-án újra az OM SZB elnökévé választották. A minisztérium vezetésének hozzájárulásával benyújtották bírósági jóváhagyásra az EMIDOSZ (Emberi Erőforrások Minisztériuma Dolgozóinak Szakszervezete) Alapszabály tervezetét.

Dr. Agg Géza a Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórumnak (KÉF) megalakulása óta tagja, ahol a KSZSZ delegáltjaként a központi igazgatási szervek munkavállalóit képviseli. A Nemzeti ILO Tanácsnak az 1999 évi megalakulása óta tagja a SZEF delegáltjaként. 2005 -2009 között a KSZSZ alelnöke, 2009-től elnöke. 2008 elejétől a KSZSZ képviselője az EUROFEDOP Elnökségében. A TUNED munkájában 2009-től vesz részt. A SZEF Ügyvivő Testületének és Szövetségi Tanácsának 2008-tól tagja. Nevéhez fűződik a SZEF Akadémia létrehozása és a SZEF SWOT analízisének elkészítése.

Dr. Agg Géza tanári, köztisztviselői, tartalékos katonatiszti és érdekvédelmi tevékenységéért kapott kitüntetéseket: Kiváló Oktató, Kiváló Kollégiumi Közösség nevelőtanára, Hallgatói Humordíj, Haza Szolgálatáért Érdemérem, Miniszteri Dicséret, Bibó István Emlékérem, Minőségért Érdemérem, Gábor Dénes Érem és a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt.

Dr. Agg Gézát a KSZSZ 2017. május 4-én megtartott XII. Kongresszusa és 2021. október 8-án megtartott XVI. Kongresszusa újra a szövetség elnökévé választotta.

Alelnökök:

Schneider Istvánné

Schneider Istvánné iskolai tanulmányai befejezését követően a társadalombiztosítás területén, a Fővárosi Egészségbiztosítónál kezdett dolgozni. Ott szerezte meg a felsőfokú iskolai végzettséget is. Szakszervezeti titkárrá választásáig vezető beosztásban dolgozott az ellenőrzés területén.

Már 20 éves korában felkértek a helyi szakszervezeti bizottságban történő munkavégzésre. 1994-ben függetlenített szakszervezeti titkárrá választották. Az alapszervezet akkor 4000 fős tagsággal rendelkezett. Ettől az időponttól bekapcsolódott az ÉSZT, valamint a KSZSZ munkájába is.

2002-ben a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezetének (TBDSZ) elnökévé választották. Jelenleg is a TBDSZ elnöke. Munkája az egész országra kiterjed. Mivel 2011 januárjától a közigazgatás átszervezése után a TBDSZ-hez tartozó szakszervezeti tagok több területre kerültek (megyei kormányhivatalok, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási hivatalok, Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal, Nemzeti Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv), ezért a felsorolt területek főigazgatóival, megyei kormányhivatalok vezetőivel közvetlenül kell egyeztetnie az ott dolgozó munkavállalók érdekében. A megyei kormányhivatalok megalakulásával, működésével, valamint a kormánytisztviselői törvény alkalmazásával kapcsolatban több konferenciát szervezett Budapesten és vidéken is.

A TBDSZ vezetésének javaslatára többször részesült kitüntetésben, kétszer miniszteri kitüntetést kapott.

Schneider Istvánné 2012. májusban második alkalommal is az ÉSZT alelnöke lett. Ebben a tisztségében a közszférával, ezen belül, a közigazgatás, a nyugdíj, az egészségbiztosítás és a rehabilitáció kérdéskörével foglakozik.

A KSZSZ. elnökségének munkájában 2002-től vesz részt. 2004-ben a KSZSZ alelnökévé választották. 2011 elejétől a KSZSZ Kormányhivatali Tagozatának vezetője. E tisztségében rendszeresen egyeztet a Közigazgatási Minisztériumban az adott témáért felelős vezetőkkel és munkatársakkal. Kollégáival kidolgozta a kormányhivatalok és az érintett szakszervezetek együttműködési megállapodását országos és kormányhivatali szinten. Munkája során jó kapcsolatot alakított ki a társzervekkel, a minisztériumokkal, a vezetőkkel és a kollégákkal.

A közelmúltban alakult meg a Közszolgálati Szövetségi Nyugdíjas Alapítványa (KÖSZNYA), ahol a PEB elnöke.

Hosszabb ideje részt vesz az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT), a Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (KÉT), március 1-jétől ezek jogutódja a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) munkájában. Ezeken a területeken felmerülő problémák tisztázása érdekében közvetlen kapcsolatot tart a kormányzati szervekkel, minisztériumokkal.

Schneider Istvánnét a KSZSZ 2017. május 4-én megtartott XII. Kongresszusa és 2021. október 8-án megtartott XVI. Kongresszusa újra a szövetség alelnökévé választotta.

dr. Szabó Róbert Tamás

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” – Széchenyi István mondata jut eszébe dr. Szabó Róbert Tamásnak, a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (a továbbiakban: KSZSZ) 2021. október 8. napján megválasztott alelnökének – egyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Országos Szakszervezete (a továbbiakban: NAVOSZ) elnökének – akkor, amikor eddigi életére, neveltetésére gondol. Mindig hitt a közösségi értékek tovább örökítésében és fejlesztésében, valamint ezeket aktuális élethelyzetének megfelelően gyakorolta is.

Családos ember, felesége és két gyermeke, Sára és Áron ragyogja be mindennapjait. 1975-ben született Debrecenben, harmadik fiúgyermekként.

Az általános iskolás, kiemelt angol nyelvi oktatású osztályban töltött évei alatt több sportágat kipróbált, végül a labdarúgást választotta. Szakközépiskolai tanulmánya befejezésekor gépész-technikusi végzettséget szerzett, ezt követően tizenkilenc éves korában lépett a „munka világába”, a Tiszai Erőmű Rt.-nél.

Sorkatonai szolgálatát a Hidasnémeti, II. Rákóczi Ferenc Határvadász Századnál teljesítette, szakaszvezető rendfokozottal szerelt le.

Az iparosodott kisváros, Tiszaújváros – ahol felnőtt – sajátos, számára igen értékes közösségi szemlélettel rendelkezett. Ezért egyértelmű volt, hogy második munkahelyén, a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.-nél végzett rendszerkezelői feladatai mellett a Petrolkémiában, Műanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszervezetében is feladatot vállalt.

Négyműszakos munkája mellett levelező tagozaton szerzett 2004-ben jogász végzettséget a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.
 
Új hivatását egy körzetközponti feladatokat ellátó hatóságnál, Gönc Város Gyámhivatalában kezdte meg, amelynél a hivatal működtetése során a kistérségi települések gyermekvédelmi feladatait felügyelte.

Négy évet dolgozott ezen kisváros és térségének embert próbáló ügyeivel, melynél a gyermeki életeket befolyásoló „szakmai sikerek” mellett családjával meghatározó közösségi élményekben részesülhetett.   
    
Az abaúji-zempléni éveket követően az adóigazgatást választotta, 2008-ban Budapestre költözött családjával. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál regionális szinten, a tájékoztatási szakterületen kezdett, majd 2011. év elejétől a Központi (Hivatal) Irányítás Adóügyi Főosztályán, adóügyi kiemelt referensként, szakreferensként végezte feladatait.

Az állami adóhatósághoz (APEH) történő felvételét követően sem volt kérdés számára, hogy belépjen-e a szakszervezetbe, a NAVOSZ jogelődjébe az ADOSZT-ba. Itt is próbálta megtalálni azon kapcsolódási pontokat, amelyek hasznosíthatók a más ágazat munkavállalói érdekképviseleténél szerzett tapasztalatai alapján.

2016-ban a NAVOSZ Központi Hivatal Szervezetének Tagsága megtisztelte azzal, hogy szakszervezeti titkáruknak választotta meg, így egy „színes” és sokoldalú közösség képviseletét és szolgálatát látta el.  

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Irányítása, a Gazdasági Ellátó Igazgatósága, az Informatikai Intézete, valamint a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete mellett a Fellebbviteli Igazgatóság, a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság, továbbá a már önálló hatáskörű szervként működő Szerencsejáték Felügyelet egyes munkatársait is alapszervezete képviselte.
 
Titkári pozíciójából adódóan, a NAVOSZ Ügyvivő Testületének tagjaként a szakszervezete munkájában a „munkáltatói – munkavállalói érdekképviselet” egyensúlyában elengedhetetlen korrekt konzultációt, illetve a speciális „közigazgatási etikett” fontosságát képviselte.       

A NAV-nál a szakmai munkája elismeréseként a NAV Vezetője elnöki dicséret elismerést adományozott részére, mely elsődlegesen az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER), a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) és az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség országos szakmai felügyelete során végzett szakértői feladatellátását, valamit az adózással kapcsolatos szakmai lapokban megjelent publikációit értékelte.    

A NAVOSZ Küldöttgyűlése 2021. szeptember 22. napján a NAVOSZ elnökévé választotta, mely szakszervezet a KSZSZ meghatározó tagszervezete.

dr. Szabó Róbert Tamást a KSZSZ 2021. október 8. napján megtartott XVI. Kongresszusa a szövetség alelnökévé választotta.

Elérhetőségeim:
dr. Szabó Róbert Tamás
alelnök

Levelezési cím: 1400 Budapest, Pf. 35.
Telefon: 06 (1) 461-3481
Mobil: 06 (70) 652-9691
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nagy József

Nagy József 1987 júniusában államvizsgázott az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Meteorológus szakán. 1987. szeptember 1-től dolgozik az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Pályája során mindvégig a meteorológiai megfigyelés területén dolgozott, ahol több szakágban bővítette ismereteit. Az első 15 évben a távérzékelésen belül az időjárási radarok témakörben alkotott, napjainkban az állomás ellenőrzés és karbantartás, valamint a földfelszíni megfigyelés és az automata adatok valós idejű ellenőrzése a fő feladata. Munkájából adódóan sokat utazik vidékre.

1997-98 között távérzékelési osztályvezető, 1999 és 2005 között megfigyelési főosztályvezető, majd kétéves földfelszíni megfigyelések osztályának vezetése után 2008-tól 2012 júliusáig ismét megfigyelési főosztályvezetői tisztséget töltött be. Vezetői karrierjére esik a radar hálózat megújítása, új előremutató távérzékelési eszközök hazai meghonosítása, a földfelszíni mérési adatok gyűjtésének korszerűsítése, a valós idejű adatellenőrzés elindítása. Szem előtt tartva munkahelyének fő feladatát, a magas színvonalú szolgáltatási tevékenység kialakítását, jó kapcsolatokat ápolt az OMSZ partnereivel, a társ ágazatok meteorológiai tevékenységet végző szakterületeivel. Erőfeszítésének köszönhetően javult a vidéki repülőterek meteorológiai kiszolgálása, a repülés biztonsága.

A vízügyi ágazattal közösen megvalósított napkori radar beruházásban kifejtett munkájáért 2003-ban miniszteri elismerésben részesült.

Vezetői korszaka alatt részt vett az Európai Nemzeti Meteorológiai Szolgálatok Informális Szervezetének (EUMETNET) megfigyeléssel foglalkozó bizottságában, 3 munkacsoportban képviselte az Országos Meteorológiai Szolgálat érdekeit. Orosz és angol alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik, de angol nyelvismerete jóval magasabb az alapszintnél.

1988 óta szakszervezeti tag. Vezetői korszakában végzett szakszervezeti tevékenysége nem számottevő, de a főosztályvezetői felmentését követően nagyobb figyelemmel kísérte a Meteorológus Dolgozók Szakszervezetének munkáját. Varga László MDSZ elnök nyugdíjba vonulását követően 2015 májusától tölti be az MDSZ elnöki tisztségét.

Nagy József nős, 2 felnőtt gyermekkel együtt a 4 fős család Budapest Soroksár városrészben él. Szabadidejében kertészkedik, hobbi zöldség és gyümölcstermesztéssel próbálja biztosítani a család vitamin szükségletét.

Munkájában kitartó, a kitűzött célt tűzön-vízen át próbálja elérni, de az elveihez való rögeszmés ragaszkodása nem mindig jár sikerrel.

Nagy Józsefet a KSZSZ 2017. május 4-én megtartott XII. Kongresszusa és 2021. október 8-án megtartott XVI. Kongresszusa újra a szövetség alelnökévé választotta.

A KSZSZ Felügyelő Bizottság (FEB) elnöke

Dr. Sebes József

Dr. Sebes József 1974-ben Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem esti tagozatán, a külkereskedelmi szakon végzett, majd egy év múlva ugyanitt közgazdaságtudományi egyetemi doktori címet szerzett. 1986-ban politikatudományi egyetemi doktori címet is megvédte a Politikai Főiskolán.

Különböző kutatóintézeteknél kiegészítő tudományos kutatásokat, elemzéseket és értékeléseket készített, zömmel ifjúsági-, egészségügyi- és oktatási kérdések pénzügyi- és finanszírozási hátteréről.

2008-ban a Nyugat-Magyarországi Egyetemen költségtérítéses egyéni (PhD) doktori képzésen summa cum laude minősítéssel védte meg újabb doktori dolgozatát, melynek címe „Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési rendszer fejlesztésének aktuális kérdései”.

1978 és 2010 között köztisztviselőként dolgozott, először a Pénzügyminisztériumban (1978-1984) főrevizorként, majd a Szociális- és Egészségügyi Minisztériumban (1984-1989) osztályvezetőként. 1990 után a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban, majd az Oktatási Minisztériumban az Ellenőrzési Főosztályon látott el különböző vezetői beosztásokat. 2010. december 31-vel vonult főosztályvezetőként nyugállományba a közszolgálatból.

2009 szeptemberétől - 2014 év végéig a Szolnoki Főiskola docenseként dolgozott, másod- és harmadéveseket oktatott kontrolling, vezetői kontrolling, stratégiai- és projekt kontrolling, valamint elemzés és ellenőrzés témakörökben (2012 – 15 között hat szakkönyve jelent meg ellenőrzési, elemzési,kontrolling és beruházási témakörökben).Jelenleg óraadó tanár.

A közgazdasági kérdéskörön belül a költségvetési ellenőrzési témakörben, politológiai témákban ifjúsági-, emberi jogi kérdéskörökben, szociológiai területen az egészségügy egyes kérdésköreiben több napi- és szaklapban publikált és publikál, valamint az iskolarendszeren kívül is folyamatosan végez pénzügyi- és ellenőrzés szakmai oktatói munkát.

Hivatali feladatai ellátása mellett több társaság, alapítvány FB elnöke vagy tagja volt.

Dr. Sebes József szakmai tevékenysége elismeréseként több díjat és kitüntetést kapott, közte a Művelődés Szolgálatáért Díjat 1997-ben,A Szolnoki Főiskola Tiszteletbeli Polgára 2005-ben, Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet 2005-ben,Kossuth PM Emlékérem 2007-ben, Magyar Labdarúgásért Arany Érdemérmet 2010-ben és az Északi Sarkcsillag I. osztályú Lovagkeresztjét – a svéd királytól - 2011-ben.

Közéleti aktivitását az is jelzi, hogy társadalmi munkában több szakmai-, kisebbségi- és emberi jogi szervezet, alapítvány alapítója, tagja. Jelenleg a Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány elnöke és a Keresztény - Zsidó Társaság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke.

Dr. Sebes József 1967-ben lépett be a szakszervezetbe. 1978-ban a Pénzügyminisztériumban szakszervezeti bizalmi, majd az Oktatási Bizottság tagja. 1984-ben az Egészségügyi Minisztériumban is ellátott szakszervezeti megbízatásokat. 1990-től az Oktatási Minisztériumban (főosztályvezetői megbízásáig) bizalmiként, majd több évig szakszervezeti bizottsági tagként tevékenykedett. Jelenleg az EMIDOSZ tagja.

Tevékenységének valamennyi szakaszában, beosztottként és vezetőként is fontosnak tartotta a szakszervezeti munkát.

Dr. Sebes Józsefet a KSZSZ 2017. május 4-én megtartott XII. Kongresszusa és 2021. október 8-án megtartott XVI. Kongresszusa újra a szövetség Felügyelő Bizottságának elnökévé választotta.

A KSZSZ FEB alelnöke

Gálosi György

Gálosi György 1959-ben érettségizett a budapesti Árpád Gimnáziumban, kitűnő minősítéssel. A BME Vegyészmérnöki Karára jelentkezett, ahova helyszűke miatt nem vették fel. 1959-60-ban a Chinoin Gyógyszerárugyárban dolgozott betanított munkásként. 1960-ban felvették a BME Vegyészmérnöki Karára, ahol 1965-ben szerzett diplomát. 1975-77 között a BME Gazdasági mérnök szakát is elvégezte.

1965-85-ig a Borsodi Vegyi Kombinátban (BVK) dolgozott közép és felső vezetői beosztásokban. Részt vett a Kaprolaktám gyáregység indításában, majd a Technológiai Fejlesztési Osztály szerves és műanyag csoportját vezette, ezután a Kaprolaktám gyáregységben üzemvezető, gyáregység-vezető helyettes. volt. 1976-79 között az Országos Intermedier program keretében a BVK-ban létesülő nagyberuházás létesítmény főmérnöki teendőit látta el. 1980-85 között a BVK budapesti kirendeltségét vezette.

1983-ban pályázat útján került a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségébe (MTESZ), ahol az akkor kb. 5000 fős Magyar Kémikusok Egyesületének lett az ügyvezető főtitkára, majd később ügyvezető igazgatója. 2001-ben vonult nyugdíjba, de az egyesület életében aktívan részt vett a 2007-es 100 éves jubileumi események megrendezéséig.

Gálosi György 1959 óta szakszervezeti tag. A BVK-ban aktívan részt vett a VDSZ munkájában. 1993-2009 között a MTESZ és Tagegyesületei Országos Szakszervezeti Tanácsa elnöke, a KSZSZ Szövetségi Tanácsának tagja, 2005-2009 között a KSZSZ elnökségi tagja volt. 2009-től a KSZSZ PEB tagja.

Gálosi György tevékenységét több kitüntetéssel ismerték el, így „Kiváló Dolgozó”, „Kiváló Újító” érmet, Than Károly emlékérmet, MTESZ emlékérmet, Bibó István emlékérmet kapott.

Gálosi Györgyöt a KSZSZ 2017. május 4-én megtartott XII. Kongresszusa és 2021. október 8-án megtartott XVI. Kongresszusa újra a szövetség Felügyelő Bizottságának alelnökévé választotta.

Sas Ivett

Sas Ivett 1980. december 13-án született Oroszlányon.

Általános iskolai tanulmányait az oroszlányi József Attila Általános Iskolában folytatta.

Középiskolába Tatabányára járt a Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskolába, ahol 1999-ben érettségizett és pénzügyi ügyintéző, valamint képesített könyvelő lett.

Budapesten a Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközépiskolában ötöd éven mérlegképes könyvelői képesítést szerzett, majd OKJ-s képzés keretében pénzügyi szakügyintéző is lett.

2002. augusztus 21-én felvételt nyert a NAV jogelődjéhez, az APEH-hez a Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Főosztályára, közben 2007. évben a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai karán államvizsgáztam és közgazdász diplomát szerzett.

Azóta is a Magánszemélyek és Egyéni Vállalkozók Ellenőrzési Főosztályán dolgozik, mellette 2012. évtől a NAVOSZ jogelődjének, az ADOSZT Észak-budapesti és Kelet-budapesti Munkahelyi Szervezetének a gazdasági ügyintézője, a szakszervezet munkájában aktívan közreműködik.

Sas Ivettet a KSZSZ 2017. május 4-én megtartott XII. Kongresszusa és 2021. október 8-án megtartott XVI. Kongresszusa újra a szövetség Felügyelő Bizottságának tagjává választotta.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
További információk