Beszámoló a KOZ SK XI. Kongresszusáról

Nyomtatás
Készült: 2022. június 21.

A KOZ SK (Szlovák Szakszervezeti Konföderáció) 2022. június 16-17. között tartotta XI. Kongresszusát Pozsonyban. A konföderáció 1990-ben alakult, jelenleg 25 tagszervezet alkotja. A 30. évfordulós ünnepségét a COVID miatt most tartották meg, melyen sor került a beszámolóra (video bejátszással), elismerések átadására, új program elfogadására és tisztújításra. A kongresszuson 250 küldött volt.A kongresszuson részt vett az ETUC főtitkára, a cseh szakszervezeti konföderáció elnöke (aki bejelentette, hogy indul a cseh köztársasági címért), a német, az osztrák, a belga és a lengyel testvérszakszervezetek képviselői. Magyarországról a MASZSZ és a LIGA nemzetközi referense és a SZEF alelnöke vett részt.

A kongresszuson részt vett és beszédet tartott a munkaadói oldal elnöke.Megjelent a kongresszuson a szlovák miniszterelnök, aki 12 perces köszöntőt tartott. Együttműködést ajánlott a munkavállalók képviselőivel. Felszólalását mérsékelt taps követte.

A külföldi vendégek számára 16-án délután önálló programot szerveztek az ELA (European Labour Authority) nemrégen alakult hivatalában. A 20 fős hivatal az Európai Bizottság egyik háttérintézménye, melynek fő profilja munkaügyi elemzések, tanulmányok készítése a Bizottság számára. Eddigi tevékenysége az alábbi témákra terjedt ki: a szociális biztonság fokozása, szervezkedési szabadság, foglalkoztatás biztonsága, munkaerő mobilitás, szociális juttatások összefésülése (táppénz, nyugdíj, stb.), európai felügyelet a munka világában: tematikus, országonkénti és határokon átnyúló területeken, a digitális világban mit jelent az egészséges és biztonságos munkavégzés, együttműködés az EU OSHA hivatalával. Az új szervezet még keresi a további kutatási témaköröket. Itt találkoztunk Bencze Katalinnal, aki pályázattal került az ELA állományába (korábban az ITM nemzetközi államtitkárságán dolgozott, többek között az ILO ügyeket felügyelte).

A tisztújítást nagyfokú figyelem jellemezte, minden pozícióra többes jelölés volt. Elnöknek Monika Uhrelovát választották, aki a KOZ alelnöke volt 2016-tól. Az új alelnök a szlovák Land Rover gyár szakszervezeti elnöke lett. A KOZ új vezetőségének gratuláltam és a SZEF együttműködését ajánlottam fel.A kongresszus nagyon jól szervezett volt, amit kiváló kulturális műsor kísért.

Budapest, 2022. június 20.

Dr. Agg Géza
alelnök