Véget ért a 109. ILO Konferencia első ülésszaka

Nyomtatás
Készült: 2021. július 13.

Rendhagyó módon zajlott a 2021. évi ILO Konferencia a COVID-19 világjárvány következtében. Miután tavaly teljesen elmaradt a konferencia, az ILO Igazgatótestülete úgy döntött, hogy az idén online módon és két ülésszakon tartja meg a munka világának legnagyobb eseményét, a szokásosnál szűkebb programmal. Az első ülésszakra 2021. június 3-19. között került sor. A második ülésszak 2021. november 25. és december 10. között zajlik. A konferencia hivatalos záróülésére, valamint határozathozatalra december 11-én kerül sor.

A konferencián a 187 ILO tagállam munkaadói, munkavállalói és kormányzati küldöttei, valamint különböző nemzetközi szervezetek képviselői vesznek részt, mintegy négyezer fő.

A konferencia teljes egészében virtuálisan került megrendezésre a Zoom platformon az ILO Events App segítségével. A plenáris üléseken, valamint a Munkaadói Oldal és a Munkaállalói Oldal ülésein 1000-1000 fő, a bizottsági üléseken pedig 500-500 fő vehetett részt felszólalási jogosultsággal.

A gigantikus kihívást az internet és az ILO apparátusa sikeresen megoldotta. A szigorú menetrendet a résztvevők jól betartották. A plenáris üléseken a felszólalók négy percben mondhatták el gondolataikat. A felszólalásokat szinkron tolmácsolással 8 nyelven lehetett követni. 2021. május 20-án 13 órakor az ILO 109. Konferencia megnyitója virtuális formában sikeresen megtörtént. A megnyitón elfogadták a Konferencia programját, a virtuális ülések miatt bevezetendő különleges szabályokat, létrehozták a tervezett bizottságokat és megválasztották a Konferencia tisztségviselőit. A Konfencia levezető elnöke H.E. Mr Oman Zniber, alelnökei: H.E.Mr Chad Blackman (Kormányzati Oldal), Ms Ronnie Goldberg (Munkaadói Oldal), Ms Annette Chipeleme (Munkavállalói Oldal).

Az első plenáris ülésen, május 7-én a Svájci Konföderáció elnöke köszöntötte a 109. ILO Konferencia küldötteit – rendhagyó módon – Svájcból, de mindenkit otthon, a saját hazájában. Üdvözlő beszédet mondott az ILO főigazgatója, az ILO Konferencia elnöke, az Igazgatótestület elnöke, valamint a Munkaadói és a Munkavállalói Oldal elnöke. A követkző két hétben minden nap 13 és 16 óra között hangzottak el a küldöttek hozzászólásai.

A felszólalásokból az alábbiakban néhány fontosabb gondolatot kiemelünk:
az elmúlt egy évben a COVID-19 világjárvány teljesen megváltoztatta a munka világának normális működését is, előtérbe került a társadalmi szinten is a biztonság és az egészség; a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani az oktatásra, az egészségügyre, a különboző szervezetek közötti együttműködésre; a szociális párbeszéd elmúlt évszázadban kialakult rendszerének működtetésére minden szinten nagyobb figyelmet kell fordítani; az elmaradt társadalmi rétegek és térségek felemelkedésére többet kell áldozni; a biztos és tisztes munka értéke megnőtt; a munkahelyi egészség és biztonság fenntartása, garantálása egyaránt érdeke a munkaadónak, a munkavállalónak és az államnak; tisztességes munkáért tisztességes bér jár, amiből a munkavállaló elvárható módon meg tud élni; a szociális igazságosság megteremtése minden társadalom kötelessége; a képzésekre, a digitális kompetenciákra fokozott figyelmet kell fordítani; a multinacionális cégek ésszerű működtetésére nagyobb hangsúlyt kell helyezni; a fejlesztési programoknál az embert kell a középpontba  állítani; a „zöld munka” kiemelt szerepet érdemel; a fenntarthatóságot és az utódokért érzett felelősséget a jövőben nagyobb hangsúllyal kell kezelni.

Az online módon lezajlott plenáris ülések széles teret nyújtottak az előadók számára a 4 perc hatékony kihasználására. A 8 nyelvű szinkron tolmácsolást többen angol nyelvű feliratozással, videok, képek bejátszásával, különböző hátterek kivetítésével tették színesebbé. Volt olyan küldött, aki a saját fővárosából az utcáról bejelentkezve, volt aki a saját parlamentjéből, vagy az ország vezetőjének arcképe mellől mondta elé beszédét. A valós idejű közvetítés következtében előfordult, hogy egy órán belül halhattuk a Jó reggelt, a Jó napot és a Jó estét köszöntést.

Június 17-én rendezték meg a Munka Világa Csúcstalálkozóját (World of Work Summit), melyen felszólalt Ferenc pápa, a Koreai Köztársaság elnöke,  a Kongói Demokratikus Köztársaság elnöke és a portugál miniszterelnök. A csúcstalálkozó második részében neves nemzetközi személyiségek részvételével panelbeszélgetésre került sor.

A COVID-19 járvány hatásaival és a levonható következtetésekkel önálló bizottság foglalkozott, melynek eredményeiről az ILO kiadványt jelentet meg.

Ferenc pápa közel félórás beszédéből néhány kiemelés: méltatta az ILO szerepét, az ILO alapértékeinek fontosságát; a dolgozó emberek érdekeit kell a munka világában előtérbe helyezni; ne a profit legyen a legfontosabb; új „munka világrendet” kell kialakítani, melyben a tisztes munka kapja a főszerepet; a szegénységgel és a migrációval a munka világában is többet kell foglalkozni; a szociális párbeszéd működtetése nélkülözhetetlen;  összefogásra van szükség nemzetközi és nemzeti szinten a kormányok, a munkaadók, a munkavállalók és a civil szervezetek részvételével; az egészségügy szerteágazó kérdéseit összehangoltan kell kezelni; törekedni kell arra, hogy a gyermekek számára az esélyegyenlőség elérhető közelségbe kerüljön;  a szakszervezetekre nagy szükség van a mai világban is; a tripartizmus a fontos érték a munka világában, amit meg kell őrizni.

A magyar munkavállalói küldött – dr. Mészáros Melinda, a LIGA elnöke – június 14-én angol nyelven számolt be a munka világának aktuális magyar viszonyairól. A protokoll szerinti üdvözlés után elmondta, hogy: a COVID-19  járvány Magyarországon is alapvető kihatással volt a feglalkoztatási helyzetre; a veszélyhelyzet időszakában a kormány a foglalkoztatást érintő kérdésekben fontos kormányrendeleteket adott ki; a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel érdemi egyeztetést nem folytattak; az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló és a 24 havi munkaidőkerettel kapcsolatban az MVO panaszt nyújtott be az ILO-hoz – ezek az eljárások folyamatban vannak; rövid az álláskeresési járadék folyósítási időtartama;  a közalkalmazotti törvény hatálya folyamatosan szűkül; a veszélyhelyzet megszűnése után bízik abban, hogy a jogalkotás normális rendje helyreáll.

A konferencia bizottságai a jóváhagyott menetrend szerint elvégezték az első ülésszakra betervezett programjukat.

A 109. ILO Konferencis dokumentumai és hírei az alábbi honlapon érhetők el: www.ilo.org

A Konferencia programja és néhány fénykép a KSZSZ honlapján tekinthető meg: www.kszsz.org.hu

Budapest, 2021. június 28.

Dr. Agg Géza
a Nemzeti ILO Tanács tagja, SZEF

A mellékletek: