A T/8016., T/8017. számú és a T/8019. számú törvényjavaslatok véleményezése (egyfokú járási hivatali eljárások megteremtése, fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése, kormányzati igazgatásról szóló

Nyomtatás
Készült: 2019. november 27.
  1. A kormány a törvényjavaslatokat 2019. november 12-én nyújtotta be az Országgyűléshez, kihagyva a jogszabályokban előírt egyeztetéseket.
  2. Az Országgyűlés honlapján kivehető információk alapján „erőltetett menetben” kívánják a törvényjavaslatokat megtárgyalni és elfogadni.
  3. Az előterjesztett törvények egy része már 2020. január 1-jén hatályba lépne.
  4. A törvényekhez kapcsolódó kormányrendelet tervezetek nem ismertek.
  5. A törvénytervezetek több száz oldalasak, az általuk módosítandó törvények száma közel 250.
  6. A kormány 2019. november 6-án rendelt el létszámzárlatot a kormány irányítása és felügyelete alá tartozó szerveknél.
  7. A törvénytervezetek között van olyan törvény is, amelyik még egy éve sincs hatályban, ugyanakkor a hozzá kapcsolódó törvénymódosítás több mint 100 oldalas.
  8. A kormány nem vette figyelembe a szakszervezetek véleményét (18 oldal!) amit a Kit. törvény jelenleg hatályos verziójához írtak.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a korszerű és hatékony törvényhozás feltételeinek nem felel meg ez a törvénykezési eljárás. A jogalkotásról és a közigazgatásról szóló törvények végrehajtása sérül ezzel a folyamattal.

A törvénytervezetekben az alábbi gondolatokat támogatjuk

 

A kitűzött célokhoz szükséges  feltételek megteremtése

A törvénytervezetekben szereplő javaslatokat nem támogatjuk, ezért az alábbiakat javasoljuk

A kormányhivatalokkal kapcsolatban álláspontunk

A kormányhivatalokhoz került az elmúlt években majdnem minden szakigazgatási szerv.

A törvénytervezetek szerint paradigmaváltás következne be.  Egyes feladatok átkerülnének az alábbi szervekhez:

A tervezett intézkedések újabb átszervezésekkel, bürokráciával, az állampolgárok számára is nehézségekkel járnának, ezért ezen intézkedések megfontolását javasoljuk.

A tervezett állami vezetői béremelésekről

Tekintettel arra, hogy a törvény előkészítésébe a kormány nem vonta be az illetékes szakmai és érdekképviseleti szerveket, ezért az OKÉT és KÉF fórumain alaposan meg kell vitatni a tervezeteket, hogy azok időtálló, jó törvényekké válhassanak.

Budapest, 2019. november 25.