Beszámoló a TUNED-EUPAE záró konferenciáról: Munka és magánélet egyensúlya: lehetőségek és kockázatok a digitalizáció korszakában

Nyomtatás
Készült: 2019. október 10.

RÓMA, 2019. szeptember 27.

Az Európai Unió Központi Közigazgatás Ágazati Párbeszéd Bizottsága Munkavállalói Oldala (TUNED) és Munkaadói Oldala (EUPAE) az Európai Unió támogatásával jelentős projektet valósított meg a munka, a magánélet és a digitalizáció sokrétű összefüggéseiről. A téma feldolgozáshoz esettanulmányokat kértek be EU tagállamoktól, szakértői anyagok készültek, szakértői megbeszélésekre került sor és a záró konferencia előtt Madridban és Párizsban is konferenciát szervezetek.

A záró konferencia előtt két nappal megküldték a tervezett programot, a zárójelentés tervezetét (44 oldal) és a hozzá készített útmutatót (11 oldal). Mindhárom anyag mellékelve. A tanulmány elkészítésének koordinálását Vadkert Zoltán kutató végezte.

A záró konferencián közel 100 fő vett részt a munkaadók, a munkavállalók, a kormányok és a tudományos élet képviseletében. Az egész napos konferencia után a szerkesztők kiegészítik a tanulmányt, amit október 14-én a szakértői munkabizottság még egyszer áttekint, majd november 19-éig leadják a hivatalos zárójelentést az EU-hoz. Az utolsó ülésen döntenek a tanulmány terjesztésének mikéntjéről és az utókövetés módjáról. A szervezők nyomatékosan kérték, hogy a hivatalos jóváhagyást minden ország időben tegye meg, ellenkező esetben nem lehet a projektet lezárni. A tanulmány jelenleg csak angolul érhető el, de jóváhagyása után ajánlott minden EU-s nyelvre lefordíttatni.

A konferencia a szervező olasz kormány részéről magas presztízsű volt. Helyszíne az Olasz Gazdasági Kamara reprezentatív épülete volt. Üdvözlő beszédet tartott Tiziano Treu úr, kamarai elnök, a hivatalos megnyitó beszédet pedig Fabiana Dadone olasz közigazgatási miniszter asszony tartotta. A projekt kidolgozásában az olasz és a spanyol kormány kiemelkedő szerepet játszott.


Miniszteri megnyitó

A hivatalos megnyitó beszédek után a munkavállalói és a munkaadói oldal képviselői ismertették a projekt célkitűzéseit és az eddig megtett lépéseket. Ezt követően Andriana Sukova, az Európai Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Főigazgatóságának főigazgató helyettese üdvözölte a konferencia résztvevőit, a téma fontosságát hangsúlyozta és az egyensúly összetettségére hívta fel a figyelmet. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése és fenntartása csak a törvényhozók, a munkaadók és a munkavállalók közös erőfeszítésével lehetséges.
A délelőtti ülést a munkaadók képviseletében Valerio Talamo, az olasz Minisztertanács Közigazgatási Főosztályának vezetője, a délutánit pedig a munkavállalók képviseletében Nadja Salson, EPSU/TUNED elnökölte.  Az egyes előadásokat rövid vita követte.

A konferencián elhangzott fontosabb gondolatok: szociális Európára van szükség; a munka és magánélet egységes értelmezése és kezelése szükséges; fel kell készülni a folyamatos változtatásokra, mivel hogy a „mit”, „hol” és „hogyan” végzünk is állandóan változik; a kollektív szerződéseket általánossá kell tenni, amiben szabályozni szükséges az egyensúly megteremtésének fontosabb munkahelyi kérdéseit is; egyre fokozódik a „tecnhostressz, aminek a kompenzálására törekedni kell; a digitalizációt „emberbaráttá” kell formálni; a digitalizáció jó eszköz lehet az esélyegyenlőség eléréséhez és a szociális párbeszéd új formáinak kialakításához; a digitalizáció 100 %-os hozzáférését kell célul kitűzni; az EU különböző direktíváiban felül kell vizsgálni a munka és magánélet kérdéskörét; a digitalizáció révén számos új munkaforma keletkezik, ezek hatásait át kell gondolni; New York teljes területén ingyenes Wifi hozzáférés van, erre kell törekedni minél több helyen; az 5G technológia rohamosan fejlődik; van olyan munkahely, ahol a dolgozók a szabadság idején sem kapcsolhatják ki a számítógépet; az élethosszig tartó képzésben az IT képzést kiemelten kell kezelni; csak az állampolgárokkal közösen lehet „közigazgatni”, ezért a fejlesztéseket is össze kell hangolni.

A TUNED oldalán az EUROFEDOP képviseletében dr. Wilhelm Gloss úrral (GÖD) közösen vettünk részt a konferencia munkájában.


Dr. Agg Géza KSZSZ és Dr. Wilhelm Gloss GÖD

A magyar kormány a kormányzati oldal (EUPAE) megfigyelő státuszú tagja, de 2014. óta nem vesz részt az EU Központi Közigazgatás Ágazati Párbeszéd Bizottság munkájában. Erről a témáról korábban megbeszélést folytattam Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úrral (Miniszterelnökség), aki a KÉF (Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum) kormányzati felelőse. Helyettes államtitkár urat megkeresem annak érdekében, hogy a magyar kormány a megfigyelői státuszát mielőbb gyakorolni tudja. A Rómában megrendezett ülésen átadtam az EUPAE illetékesének helyettes államtitkár úr elérhetőségét, aki továbbítani fogja az EU következő szemeszteri elnökségét betöltő holland kormányhoz, hogy a magyar kormány képviselője is kapja meg az ülések meghívóit és előterjesztéseit. Megkérjük a Miniszterelnökséget, hogy a tanulmány és a hozzá tartozó Guidelines magyar nyelvre történő fordítását rendelje meg.

A konferencia utazási és szállásköltségét az EU fedezte.

Az Európai Unióban működő szociális párbeszéd bizottságok munkájáról az alábbi honlapokon lehet tájékozódni:
    • www.cesi.org
    • www.epsu.org
    • www.eurofedop.org
    • www.eupan.eu

Budapest, 2019. október 1.

Dr. Agg Géza
TUNED/EUROFEDOP/KSZSZ

Program

Guidelines

Field Study