Az EU Munkavédelmi Tanácsadó Bizottsága munkavállalói csoportjának 16. ETUI stratégiai munkavédelmi szemináriuma

Nyomtatás
Készült: 2019. szeptember 13.

ETUI Stratégiai Szeminárium
Budapest, 2019. szeptember 10-11.Tisztelettel köszöntöm az Európai Szakszervezeti Szövetség Intézete által szervezett stratégiai munkavédelmi szeminárium minden résztvevőjét. Külön is köszöntöm a külföldi kollégákat és az előadókat.

Legfőbb érték az ember! A munka világában pedig a munkaképes ember. Az embert a munka tette emberré – tanultuk az iskolában. Az örömmel végzett és eredményeket hozó munka az emberi boldogság egyik fontos kelléke. Ahhoz, hogy hasznos munkát tudjunk végezni, jó egészségre és munkahelyi biztonságra van szükség. Az egészséges ember képes hatékonyan dolgozni, az lehet boldog a magánéletében és az érheti meg a megérdemelt nyugdíjas kort. Az egészség és a biztonság tehát az emberi élet kulcskérdése, nem lehet vele elég sokat foglalkozni. Örömteli dolog, hogy az utóbbi években ez a téma egyre többször napirenden van a legkülönbözőbb fórumokon.


A szeminárium jelszava a „together”, együtt, közösen! Az elmúlt évszázadokban a technikai fejlődés olyan bonyolult eszközöket és technológiákat hozott létre, amelyek biztonságos működtetéséhez jól képzett munkavállalókra, felelős munkaadókra és kormányokra van szükség. A munka világának ezek a szereplői csak „együtt” tudják garantálni, hogy a dolgozókat a lehető legkevesebb káros hatás érje munkavégzés közben. A megfelelő képzés, a technológiai fegyelem betartása, a korszerű jogi szabályozás és a szigorú ellenőrzés „együtt” tudja garantálni a kitűzött célokat. A munkavédelem területén is együttműködésre van szükség nemzetközi szinten, az Európai Unió, az országok, az ágazatok és a munkahelyek szintjén egyaránt.

Örvendetes, hogy a szemináriumon a munkavállalók képviselői mellett jelen vannak a munkaadók, a kormány és a tudomány képviselői is.

100 évvel ezelőtt, 1919. június 28-án hozták létre a munka világának „csúcsszervét”, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (ILO-t). Ez egy nagyjelentőségű lépés volt. Az ILO-t az 50. évfordulóján Nemzetközi Nobel-Béke Díjjal tüntették ki. Az ILO legfontosabb célkitűzései közé tartozott és a mai napig is az:
• a munkahelyi biztonság és egészség elérése, a jobb munkakörülmények megteremtése
• a munkaórák csökkentése, harc a tiltott munka ellen
• a munkahelyi környezet fejlesztése, a fizikailag nehéz munka megszüntetése, könnyítése, a káros hatások csökkentése.

Az ILO működésének zseniális alapelve a háromoldalú (tripartit) képviseleti rendszer, melyben a munkaadók, a munkavállalók és a kormányok az egyenlőség elve alapján képviseltetik magukat az ILO valamennyi testületében. A felmerülő kérdéseket a tripartit fórumokon meg kell vitatni, ezáltal biztosítható a munkahelyi béke.

Az Európai Unió kiemelt témaként kezeli a munkavédelem kérdéskörét. Ezt a célt szolgálja az EU által is támogatott stratégiai szeminárium. A szeminárium meghívójának mellékletében megtalálhatjuk azokat a legfontosabb dokumentumokat, melyeket az EU különböző testületei megfogalmaztak.A Bilbaoban székelő OSHA nagy segítséget nyújt a munkavédelem korszerű ismetereinek hasznosításához.

Az Európai Unió vezetői 2017. november 17-én írták alá „A Szociális Jogok Európai Pillérét”, melynek 20 alapelve között szerepel a
• biztonságos és rugalmas foglalkoztatás
• szociális párbeszéd és munkavállalói részvétel
• munka és magánélet közötti egyensúly
• egészséges, biztonságos és megfelelően kialakított munkakörnyezet
• szociális védelem
követelménye. Ezeket a szempontokat a munka világának minden lépésénél figyelembe kell venni.

Magyarországon korszerű munkavédelmi törvény van hatályban, ami megfelel az ILO és az EU vonatkozó elvárásainak. Az 1993-ban elfogadott törvény azóta kiegészült a kockázatértékelés szempontjaival is. Szakszervezeti szempontból két hiányosságot tapasztalunk a munkavédelem területén. Az egyik, hogy a munkavédelmi hatóság nem független intézmény, hanem a Pénzügyminisztérium egyik főosztálya. A másik, hogy kevés a munkavédelmi ellenőrzéssel foglalkozó szakemberek száma.

Magyarország 1922-től tagja az ILO-nak. Jelenleg is működik a Nemzeti ILO Tanács. 2011-ban azonban megszűnt az általános hatáskörrel rendelkező Országos Érdekegyeztető Tanács, így a tripartit típusú érdekegyeztetés alapkövetelménye sérül. Külön működik a versenyszféra és a közszféra érdekegyeztető fóruma, de ezek működése sok esetben csupán formális.

Kedves Kollégák!

Az elhangzott gondolatok figyelembe vételével örülünk annak, hogy a munkavédelem stratégiai kérdéseit kétnapos szeminárium keretében fővárosunkban vitatják meg. Biztos vagyok abban, hogy a résztvevők hasznos ismeretekhez jutnak a szeminárium által amiket kamatoztatni tudnak mindennapi munkájukban.

Kívánom, hogy érezzék jól magukat Budapesten!

Köszönöm a figyelmet.

Dr. Agg Géza
a SZEF alelnökeAz EU Munkavédelmi Tanácsadó Bizottsága munkavállalói csoportjának 16. ETUI stratégiai munkavédelmi szemináriuma

Együtt a munkavédelemért
TOGETHER FOR HEALTH AND SAFETY
10 - 11 September 2019, Hotel Benczur, Budapest

SZEPTEMBER 9.
Érkezések, vacsora 20.00 - 22.00


SZEPTEMBER 10.
Elnököl: Nina Hedegaard, FH Dánia és Miskéri László , LIGA, Hungary

Nyitó üdvözletek
• Philippe Pochet, European Trade Union Institute (ETUI) igazgató, és
• Per Hilmersson, ESZSZ főtitkárhelyettes
Vendéglátó ország
• Székely Tamás, MASZSZ és Agg Géza, SZEF
• Nesztinger Péter PM
• Mandrik István, MGYOSZ

Kérdések, válaszok

A találkozó céljai és napirendje

• Marian Schaapman, ETUI munkavédelmi részleg-vezető

10.00 - 17.30 A jövő kihívásai

Új EU munkavédelmi stratégia: a Bizottság prioritásai

Az ergonómiai kockázatok szabályozása az EU munkavédelmi jogrendjével kapcsolatban

Az EU Munkavédelmi Tanácsadó Bizottság (ACSH) szerepe a munkavédelem tematizálásában

• Charlotte Grevfors Ernoult, Európai Bizottság, Munkavédelmi részleg vezetője

11.00 Kávészünet

Ergonómiai kockázatok szabályozása
• Christelle Casse, ETUI
• Szabó Gyula, Federation of the European Ergonomics Societies (FEES)

Vita

12.30 Ebédszünet
14.00 – 16.30
AZ EU Munkavédelmi stratégiai keretének jövője: mi a jó Szakszervezeti stratégia?

• Per Hilmersson

A munkavállalói csoport részvétele a stratégiák kialakításában

• Nina Hedegaard
VITA

Munkacsoportok

1 – Munkavédelmi prioritások az unió szintjén
2 – A munkavédelem strukturális aspektusai
3 – Új munkaformák, munkaszervezési formák és a munkavédelem

15.30 KÁVÉSZÜNET
16.00 – 17.30
munkacsoportok

Beszámoló a munkacsoportoktól

VITA
17.30 Első munkanap vége
Városnézés, vacsora külső helyszínen


Szeptember 11
Elnököl: Viktor Kempa (ETUI) and György Károly (MASZSZ)

09.00 - 10.30 A munkavédelem tematizálása

A Munkavédelmi Tanácsadó Bizottság szerepe a munkavédelem tematizálásában

• Kai Schaefer, Németország, Munkaügyi és Szociális Minisztérium

VITA

10.30 Kávészünet

11.00 - 17.30 Tematikus ügyek

Költség- haszon elemzések: jelenlegi vitás
• Tony Musu, ETUI
• György, MASZSZ

Vita

12.30 Ebédszünet

14.00 – 15.30
Rák ellenes kampány: jelen helyzet és stratégia a jövőre

• Laurent Vogel (ETUI) and Tony Musu

Munkavédelmi képviselők adatbázisa – fejlemények

• Viktor Kempa

AZ EU-OSHA Irányító Testület munkavállalói csoportjának belső szabályai a testület elnökének jelöléséhez és megválasztásához

• Per Hilmersson

Vita

15.30 Kávészünet

16.00 – 17.30
A találkozó értékelése

Következtetések

• Marian Schaapman és Nina Hedegaard

17.30 Szeminárium befejezése

Fordítás: Angol, Magyar és spanyol nyelvekre

The ETUI is financially supported by the European Union