Az EUROFEDOP Végrehajtó Bizottságának 86. ülése és a „Munkahelyi egészség és biztonság” című szeminárium (Pozsony, 2019. június 13-15.)

Nyomtatás
Készült: 2019. július 04.

Pozsonyban, a SLOVES szervezésében került sor az EUROFEDOP Végrehajtó Bizottságának ülésére és a hozzá kapcsolódó Munkahelyi egészség és biztonság című szemináriumra 2019. június 13-15. között a Sorea Regia Hotelben, a Duna partján.


Balról Fritz Neugebauer, az EUROFEDOP elnöke

A három napos tanácskozás első napjának délelőttjén került sor a Szövetségi Tanács testületi ülésére, melyen 26 fő vett részt.


Az EUROFEDOP elnöke, Fritz Neugebauer úr köszöntötte a résztvevőket, majd a meghívóban szereplő témák megvitatására került sor:

    • A Bukarestben 2018. szeptember 21-én megrendezett 85. ülés emlékeztetőjének elfogadása
    • A 2018. évi költségvetési beszámoló és a 2019. évi költségvetés elfogadása
    • Az elmúlt időszakban lezajlott események értékelése és a 2020-as akcióterv első olvasatban
    • A 2021-ben esedékes kongresszus előkészítése
    • Az EUROFEDOP kompetenciájába tartozó szociális párbeszéd bizottságok munkájának áttekintése
    • A nemzetközi kapcsolatokról beszámoló: CESI, EZA, WOW
    • Új tag felvétele Romániából a pénzügyi szektorból.

Az egyes napirendek előadói voltak: Fritz Neugebauer elnök, Bert van Caelenberg főtitkár és Willy Gloss pénztárnok. A következő ülésre a tervtől eltérően nem Bécsben, hanem Belgrádban kerül sor novemberben. A Szövetségi Tanács a megtárgyalt napirendeket egyhangúan elfogadta.Együtt a szlovák és a magyar delegáció

A „Munkahelyi egészség és biztonság” című szemináriumon 103 fő vett részt Európa számos országából. A szemináriumon a betervezett előadásokat maradéktalanul megtartották, mindegyiket informatív prezentációkkal egybekötve.

Három fő téma köré csoportosították az előadásokat:
    1. A munkahelyi egészség és biztonság és az idősödő munkaerő összefüggései
    2. Munkahelyi egészség és a stressz menedzselése
    3. Munkahelyi egészség és biztonság és az új munkaformák kölcsönhatásai.

Az egyes témaköröket moderátorok fogták össze, az előadásokat vita követte.

Fritz Neugebauer elnök nyitotta meg a szemináriumot, melynek keretében rövid áttekintést adott az Európai Unió és az EUROFEDOP történetéről, a Bilbaoban székelő európai munkabiztonsági kutató intézetről, a munkavédelemben meglévő minimum standardok és a szociális párbeszéd fontosságáról.

A szemináriumon elhangzott gondolatokból néhányat kiemelünk: a szeminárium nyitónapján Pozsonyban az OSHA (Európai Munkavédelmi Ügynökség) irodát nyitott; a stressz menedzselésére európai szintű kampány zajlik; a jó gyakorlatok megosztása kiemelt téma; a kockázatok értékelésére folyamatosan figyelni kell; az EU-ban a dolgozók 27 %-a stresszt jelez; a stressz és a munkavállalók szevezettsége között szoros összefüggés van; a digitalizáció a munkahelyi egészségre és biztonságra is nagy hatással van, ezért erre fokozott figyelmet kell fordítani; a magánélet  és a munka közötti harmónia megteremtése a munkáltató feladata is; a problémák akkor súlyosak, ha a magánéleti és munkahelyi nehézségek összecsúsznak;  a munkatársak közötti kapcsolatok monitorozása sokat segíthet a munkahelyi légkörön; az elszigetelődésre folyamatosan ügyelni kell; a „jó munka” szükséges az embernek; a relaxáció technikáit tanulni/tanítani kell; a munkáltatónak is érdeke, hogy tekintettel legyen a munkaerő igényeire; az egészségesen eltöltött aktív életkor befolyásolja a nyugdíjas évek életminőségét is; a szakszervezetek feladatai jelentős mértékben megváltoznak az új munkaformák bevezetésével összefüggésben.

A jó hangulatú és jól szervezett szeminárium végén Fritz Neugebauer elnök megköszönte a színvonalas előadásokat és a SLOVES munkáját, a tolmácsok közreműködését. Célunk a munkavédelem területén az európai minimum standardok elfogadása, az életminőség javítása. Az új Európai Parlamenthez eljuttatjuk javaslatainkat.  

A szeminárium munkájában a KSZSZ képviseletében még részt vett dr. Sebes József, a FEB elnöke (francia nyelven).

A szeminárium hivatalos nyelve volt: angol, német, francia, szlovák, szerb-horvát.

Az utazás és szállás költségét az EUROFEDOP fedezte.

Budapest, 2019. július 4.

Dr. Agg Géza
a KSZSZ elnöke
az EUROFEDOP Végrehajtó Bizottság tagja

EUROFEDOP SEMINAR - Health and Safety at work, Bratislava (Slovakia),  Programme, 13-15. 06. 2019.