Közszolgálati tisztviselők köszöntése

Nyomtatás
Készült: 2019. június 28.

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének Elnöksége és 13 tagszervezete nevében július 1-je, a

KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA

alkalmából tisztelettel köszöntjük a Magyarország közigazgatásában dolgozó kormánytisztviselőt, köztisztviselőt és valamennyi munkavállalót!

A központi, a területi és a helyi közigazgatásban dolgozó tisztviselők az állam működtetésének alappillérei. Az állampolgárok részéről megnyilvánuló jogos elvárás a magas fokú szakmai felkészültség, az empátia, a lelkiismeretesség és mindenekelőtt az etikus, ügyfélközpontú ügyintézés. E hivatás gyakorlói ennek tudatában végzik mindennapi munkájukat. Tisztában vannak azzal, hogy milyen felelősséget jelent a lakosság, az ügyfelek, az állam és az önkormányzatok szolgálata, a közjó érvényre juttatása. Kevesen tudják, hogy a közszolgálati tisztviselőkre - a versenyszférában dolgozókhoz képest - több mint tizenöt többlet kötelem vonatkozik.

Közigazgatásunk jól szolgálja Magyarország fejlődését. Mindez azonban nem tükröződik e munkát végzők javadalmazásában.  Az utóbbi években romlott a közigazgatásban dolgozók jövedelmi helyzete, hátrányos változások történtek a közhivatalnokok élet- és munkakörülményeiben. A 20%-os létszámleépítés és 11 évi bérbefagyasztás után 2019-ben 30 %-os béremelésben részesültek a központ közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők.

Helyre kell állítani a „Jogok és kötelezettségek egyensúlyát”!

Közszolgálati hivatásuk felelősségteljes gyakorlásáért a közszolgálati tisztviselőket munkájukhoz méltó társadalmi megbecsülés illeti meg. Szakszervezeti szövetségünk minden lehetséges fórumon képviseli e munkavállalói kör jogos követeléseit: OKÉT, KÉF, közigazgatásért felelős miniszter, média.

Ahhoz, hogy a nemzetgazdasági átlagot utolérje ennek a dolgozói körnek a keresete, újabb 30%-os bérrendezésre van szükség. A beígért életpálya modell további halogatása elfogadhatatlan! A Közszolgálati Tisztviselők Napja újra legyen munkaszüneti nap!

Az ünnep alkalmából a magyar közigazgatásban dolgozó valamennyi kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek és munkavállalónak szakmai sikereket, jó erőt, egészséget és egyéni boldogulást kívánunk!

Budapest, 2019. június 28.

A KSZSZ Elnöksége